Upit sultan, pronađeno natuknica: 132

Ahmed I.

Ahmed I., osmanski sultan (Manisa/Magnesia, 18. IV. 1590 – Istanbul, 22. XI. 1617). Na vlast došao kao ...

Ahmed II.

Ahmed II., osmanski sultan (?, 25. II. 1643 – Edirne, 6. II. 1695). Naslijedio brata Sulejmana III. ...

Ahmed III.

Ahmed III., osmanski sultan (?, 1673 – ?, 30. VI. 1736). Na vlast došao 1703. U ratu protiv Rusije (1710–13) ...

Alp Arslan

Alp Arslan, seldžučki sultan (?, oko 1029 – ?, prosinac 1072). Naslijedio Togrula 1063 (→  seldžuci). ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Armenija

Armenija (Hajastan; Republika Armenija/Hajastani Hanrapetut‛jun), država u južnom dijelu Zakavkazja, ...

austro-turski ratovi

austro-turski ratovi (XVI–XVIII. st.), ratovi vođeni između Habsburgovaca i Osmanlija između 1529–1791. ...

Baibars I.

Baibars I. (puno arapsko ime al-Malik aẓ-Ẓāhir Rukn ad-Dīn Baybars al-Bunduqdārī), egipatski sultan ...

Bajazid I.

Bajazid I. (zvan Yīldīrīm: Munja), osmanski sultan (Demotika, danas Didimotih /Didymotichon/, 1357. ...

Bajazid II.

Bajazid II. (zvan Veli: sveti), osmanski sultan (Demotika, danas Didimotih /Didymotichon/, 1447/48 – ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >