Upit tehnologija, pronađeno natuknica: 215

Attali, Jacques

Attali [atali'], Jacques, francuski ekonomist, društveni teoretičar i političar židovskog podrijetla ...

automatizacija

automatizacija, upravljanje strojevima, procesom ili sustavom s pomoću mehan. i elektroničkih uređaja ...

bakrotisak

bakrotisak, tiskarska tehnika dubokog tiska koja služi pretežito za otiskivanje ilustracija, revija, ...

bakteriologija

bakteriologija (bakterija + -logija), znanost koja se bavi proučavanjem bakterija. Prvi je bakterije ...

Berkshire

Berkshire [bα:'kšə] (skraćeno Berks [bα:ks]), grofovija u južnoj Engleskoj, zapadno od Londonske zavale; ...

Bezić, Krešimir

Bezić, Krešimir, hrvatski pedagog (Grohote na Šolti, 14. VII. 1930 – Rijeka, 18. III. 2005). Diplomirao ...

bibliologija

bibliologija (biblio- + -logija), znanost o knjizi. Za tu znanost u prošlosti često se koristio naziv ...

biodegradacija

biodegradacija (bio- + degradacija). 1. Spontani proces raspada nekih tvari pod djelovanjem mikroorganizama, ...

biotehnologija

biotehnologija (bio- + tehnologija). 1. Znanost o biološkim procesima koji se primjenjuju za proizvodnju ...

bitcoin

bitcoin [bi'tkɔin] (engl., od bit [akronim od binary digit: dvojna znamenka] i coin: kovanica), kriptovaluta ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|