Upit tehnologija, pronađeno natuknica: 215

Eschweiler

Eschweiler [ε'švailəɹ], industrijski grad u Nordrhein‑Westfalenu, zapadna Njemačka; 55 505 st. (2010). ...

EURECA

EURECA (skraćeno od engl. European Research Cooperation Agency), paneuropska mreža za suradnju u istraživanjima, ...

Europska unija

Europska unija (engleski European Union, akronim EU), međuvladina i nadnacionalna organizacija 27 europskih ...

Evans, Martin

Evans [e'vəns], Martin, engleski genetičar (Stroud, Gloucestershire, 1. I. 1941). Diplomirao na Christ’s ...

Fellenberg, Philipp Emanuel

Fellenberg [fε'lənbεrk], Philipp Emanuel, švicarski pedagoški reformator (Bern, 27. VI. 1771 – Hofwyl ...

Fišer, Ferdo

Fišer, Ferdo, hrvatski kemičar (Kopar, Slovenija, 1. I. 1908 – Zagreb, 30. VIII. 1992). Profesor Agronomskog ...

fiziologija

fiziologija (fizio- + -logija), znanost o životnim procesima i funkcioniranju živih organizama. Proučava ...

fotosinteza

fotosinteza (foto- + sinteza), proces stvaranja organskih tvari iz ugljikova dioksida (CO2) i vode (H2O) ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

funkcionalizam

funkcionalizam (franc. fonctionnalisme). 1. Smjer u teoriji društva koji pretpostavlja da dijelovi ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|