Upit tehnologija, pronađeno natuknica: 215

Joensuu

Joensuu [jo'ensu:], grad na ušću rijeke Pielis u jezero Saimaa, jugoistočna Finska; 75 729 st. (2017). ...

Kanada

Kanada (Canada), država u sjevernome dijelu Sjeverne Amerike; s Američko-arktičkim arhipelagom obuhvaća ...

kapitalizam

kapitalizam (franc. capitalism, njem. Kapitalismus, od kapital), tip ekonomske organizacije i djelovanja ...

kartografija

kartografija (karta + -grafija), vještina izradbe karata i znanstvena disciplina koja se bavi poviješću, ...

kemijsko inženjerstvo

kemijsko inženjerstvo, područje tehničkih znanosti koje se bavi proučavanjem i razvijanjem postupaka ...

keramika

keramika (grč. ϰεραμıϰὴ [τέχνη]: lončarsko umijeće, lončarstvo), anorganska nemetalna tvar; industrijski ...

know-how

know-how [n61595u'hau] (engl.: znati kako), znanje i umijeće; znanje i iskustvo; općeprihvaćeni naziv za ...

knjiga

knjiga (praslavenska riječ nejasna postanka, možda od staronordijskoga kenning: bilješka, znak, ili ...

Kurokawa Kisho

Kurokawa [~kawa] Kisho, japanski arhitekt i teoretičar (Nagoya, 8. IV. 1934 – Tokyo, 12. X. 2007). Arhitekturu ...

Lancaster (grad)

Lancaster [læ'ŋkəstə], glavni grad grofovije Lancashire, na obali rijeke Lune, u sjeverozapadnoj Engleskoj; ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|