Upit teleskop, pronađeno natuknica: 57

instrument

instrument (lat. instrumentum). 1. Naprava, alat, oruđe, sprava; pomoćno sredstvo koje služi za lakše, ...

Jodrell Bank

Jodrell Bank [62721ɔ'drəl bæŋk], radioastronomski opservatorij kraj Manchestera, Engleska, sa 76-metarskim ...

koronograf

koronograf (korona + -graf), dodatak za teleskop koji zaustavlja izravnu svjetlost zvijezda i omogućava ...

La Caille, Nicolas Louis de

La Caille [lakα:'j], Nicolas Louis de, francuski astronom (Rumigny, 15. V. 1713 – Pariz, 21. III. 1762). ...

Lassell, William

Lassell [læse'l], William, engleski astronom amater (Bolton, 18. VI. 1799 – Maidenhead, 5. X. 1880). ...

Newton, Isaac

Newton [nju:tn], Isaac, engleski fizičar, matematičar i astronom (Woolsthorpe, 25. XII. 1642 – Kensington, ...

okular

okular (njem. Okular, prema kasnolat. ocularis: očni, od lat. oculus: oko), leća ili sustav leća što ...

Opservatorij Hvar Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Opservatorij Hvar Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zvjezdarnica za astrofizička istraživanja, ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...

pasažni instrument

pasažni instrument (prema franc. passage: prolaz), astrometrijski teleskop za određivanje vremena i ...

|<  1  2  3 (4)  5  6