Upit televizija, pronađeno natuknica: 41

kritika

kritika (njem. Kritik ili franc. critique, od grč. ϰριτιϰὴ τέχνη: umijeće suđenja), ocjena, prosudba; ...

Lentić, Branko

Lentić, Branko, hrvatski novinar i filmski dokumentarist (Milna na Braču, 22. III. 1938 – Zagreb, 14. II. 2018). ...

Lichtenstein, Roy

Lichtenstein [li'ktənsti:n], Roy, američki slikar, kipar i grafičar (New York, 27. X. 1923 – New York, ...

Martinis, Dalibor

Martinis, Dalibor, hrvatski likovni i videoumjetnik (Zagreb, 1. VII. 1947). Diplomirao na Akademiji ...

masovni mediji

masovni mediji (engl. mass media), sredstva masovnog priopćivanja, skupni naziv za komunikacijska sredstva, ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

Nijemci (narod)

Nijemci (njemački Deutsche), germanski narod nastanjen najvećim dijelom u Njemačkoj, gdje čini 91,1% ...

obrazovanje na daljinu

obrazovanje na daljinu, stjecanje znanja uz sve ono što omogućuje pristup učenju i obrazovanju bez izravnoga ...

popularna glazba

popularna glazba, termin kojim se označavaju oni tipovi glazbe u suvremenim društvima koji se smatraju ...

popularna kultura

popularna kultura, kultura koja je svima dostupna i široko rasprostranjena; svakodnevna medijska kultura ...

|<  1  2 (3)  4  5