Upit temperatura zraka, pronađeno natuknica: 117

adsorpcija

adsorpcija (lat. adsorptio: pripijanje), proces u kojemu čestice plina ili kapljevine (atomi, molekule ...

advekcija

advekcija (lat. advectio: dovođenje). 1. U meteorologiji, vodoravni prijenos svojstava zračne mase ...

aerodinamička kočnica

aerodinamička kočnica (prema aerodinamika). 1. Naprava za ispitivanje snage klipnih motora zrakoplova, ...

Antarktika

Antarktika, kontinent oko Južnoga Zemljina pola; obuhvaća 13 176 727 km2, sa susjednim otocima 14 107 637 km2. ...

atmometar

atmometar (grč. ἀτμός: dah, para + -metar), zastarjeli naziv za isparitelj, evaporimetar, spravu za ...

Azija

Azija, najveći kontinent na Zemlji. Ime potječe od semitske riječi Açu, što je u asirskom jeziku značilo ...

barička stopa

barička stopa (prema grč. βάρος: težina), visinska razlika na kojoj tlak zraka u atmosferi pada za jedinicu. ...

Bergeron-Findeisenova teorija

Bergeron-Findeisenova teorija [bæ'rjəron fi'ndaisən~] (po Toru Haroldu Percivalu Bergeronu i njemačkom ...

ciklon

ciklon (engl. cyclone, prema grč. ϰύϰλος: krug). 1. Pojava sniženog tlaka zraka u području između 30° ...

Crikvenica

Crikvenica, grad u Vinodolskom primorju na ušću rječice Dubračine u more, 34 km jugoistočno od Rijeke; ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >