Upit temperatura zraka, pronađeno natuknica: 117

gorenje

gorenje, brza kemijska reakcija praćena pojavom topline i svjetlosti, najčešće u obliku plamena. To ...

helij

helij (novolat. helium, prema grč. ἥλıος: sunce), simbol He, kemijski element iz skupine plemenitih ...

higrometar

higrometar (higro + metar), instrument za mjerenje apsolutne ili relativne vlažnosti (tj. udjela vode) ...

hipsometrijska jednadžba

hipsometrijska jednadžba (grč. ὕψος: visina + -metrijski), jednadžba za određivanje nadmorske visine ...

Hong Kong

Hong Kong (Hsiang-kang, pinyin Xianggang [62179iaŋgaŋ]: mirisna luka), posebna administrativna regija Kine ...

Humboldtova struja

Humboldtova struja [hu'mbɔlt~] (također Peruanska struja i Čileanska struja), hladna struja Tihog oceana ...

Indijski ocean

Indijski ocean, najmanji ocean na Zemlji; obuhvaća 74 917 000 km2 ili oko 21% svjetskoga mora. Nalazi ...

inkubator

inkubator (prema inkubacija; usp. njemački Inkubator). 1. U peradarstvu, naprava za leženje peradi ...

Irak

Irak (Al-Ğumhūriyya al-‘Irāqiyya), država u jugozapadnoj Aziji, između Turske (duljina granice 352 km) ...

Iranska visoravan

Iranska visoravan, ravnjak u jugozapadnoj Aziji; oko 2 700 000 km2. Politički pripada Iranu (oko 1,5 milijun ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >