Upit temperatura zraka, pronađeno natuknica: 117

pijavica

pijavica (tromba), atmosferski vrtlog manjega razmjera (od 20 do 100 m) i kratka trajanja (od nekoliko ...

plinski generator

plinski generator, uređaj za pretvorbu čvrstih goriva u plinovita rasplinjavanjem, tj. izgaranjem uz ...

polarna fronta

polarna fronta (prema srednjovj. lat. polaris: polarni), zamišljena ploha koja rastavlja hladni polarni ...

polimorfija

polimorfija ili polimorfizam (poli- + -morfija ili -morfizam). 1. U kemiji i mineralogiji, postojanje ...

psihrometar

psihrometar (grč. ψυχρός: hladan + -metar), vrsta higrometra, instrumenta za mjerenje vlažnosti zraka. ...

Rayleigh, John William Strutt

Rayleigh [rẹi'li], John William Strutt [strʌt], engleski fizičar (Langford Grove, 12. XI. 1842 – Tarling ...

relativistička fizika

relativistička fizika, moderna fizičko-matematička teorija koja potpuno obuhvaća prirodne pojave na ...

rosište

rosište, temperatura pri kojoj zrak, uz nepromijenjeni tlak i nepromijenjenu količinu vodene pare, postaje ...

Siemens-Martinova peć

Siemens-Martinova peć [zi:'məns maʀt63338'~], plamena peć za proizvodnju čelika od tekućega ili čvrstoga ...

sir (prehrambena tehnologija)

sir (praslav. *syrъ), namirnica koja se proizvodi grušanjem (koagulacijom) kazeina iz mlijeka na dva ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >