Upit temperatura, pronađeno natuknica: 809

adijabatsko demagnetiziranje

adijabatsko demagnetiziranje, način hlađenja do temperature bliske apsolutnoj nuli. Prvo se paramagnetska ...

adneksitis

adneksitis (lat. adnexus: sveza), upala adneksa, tj. jajovoda i jajnika. U pravilu nastaje uzlaznim ...

adsorpcija

adsorpcija (lat. adsorptio: pripijanje), proces u kojemu čestice plina ili kapljevine (atomi, molekule ...

advekcija

advekcija (lat. advectio: dovođenje). 1. U meteorologiji, vodoravni prijenos svojstava zračne mase ...

aerodinamička kočnica

aerodinamička kočnica (prema aerodinamika). 1. Naprava za ispitivanje snage klipnih motora zrakoplova, ...

afotična zona

afotična zona [a1- + -foto], u ekologiji, neosvijetljeno područje u jezerima i morima. U moru obuhvaća ...

Ahernar

Ahernar (arap. āẖir al-nahr: ušće) (Achernar, Alfa Eridana, α Eridani), najsjajnija zvijezda u zviježđu ...

Akruks

Akruks (prema Alfa Crucis: Alfa Križa) (Acrux, Alfa Križa, α Crucis), najsjajnija zvijezda u zviježđu ...

alatni strojevi

alatni strojevi, strojevi za oblikovanje izrađevina od različitih materijala. Prije industrijske revolucije ...

Albanija (država)

Albanija (Republika e Shqipërisë), država u jugoistočnoj Europi, između Crne Gore (duljina granice 172 km) ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|