Upit temperatura, pronađeno natuknica: 809

Bohinjsko jezero

Bohinjsko jezero, ledenjačko jezero u gornjem dijelu Bohinjske kotline, okruženo Julijskim Alpama, sjeverozapadna ...

Boka kotorska

Boka kotorska, prostran i razgranat zaljev u južnome dijelu istočne obale Jadranskoga mora, sastavni ...

bolest

bolest, poremećaj normalnih odnosa u organizmu sa specifičnim uzrokom i prepoznatljivim simptomima i ...

Bolivija

Bolivija (Estado Plurinacional de Bolivia), južnoamerička andska država između Brazila (duljina granice ...

Boltzmannova statistika

Boltzmannova statistika [bɔ'lcman~] (po Ludwigu Boltzmannu), metoda klasične statističke fizike koja ...

Bonin

Bonin [bo'~] (japanski Ogasawara Gunto), japanska otočna skupina u Tihom oceanu, oko 1000 km južno od ...

boriranje

boriranje, termokemijski postupak obradbe čelika, tj. obogaćivanje površinskog sloja borom. Stvoreni ...

Borneo

Borneo (indonezijski Kalimantan [~ma'ntan]), najveći otok u Malajskom arhipelagu i treći po veličini ...

Bose-Einsteinova kondenzacija

Bose-Einsteinova kondenzacija [bo'se ại'nštain~] (po Satyendri Nathu Boseu i Albertu Einsteinu), pojava ...

Bose-Einsteinova statistika

Bose-Einsteinova statistika [bo'se ại'nštain~] (po Satyendru Nathu Boseu i Albertu Einsteinu), kvantna ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|