Upit teorija glazbe, pronađeno natuknica: 44

Parać, Frano

Parać, Frano, hrvatski skladatelj (Split, 11. V. 1948). Školovao se na Muzičkoj akademiji u Zagrebu ...

Ponchielli, Amilcare

Ponchielli [poŋkjε'l:i], Amilcare, talijanski skladatelj (Paderno Fasolaro, danas Paderno Ponchielli, ...

Scheibe, Johann Adolf

Scheibe [šại'bə], Johann Adolf, njemački skladatelj i glazbeni teoretičar (Leipzig, 5. V. 1708 – Kopenhagen, ...

Shiloah, Amnon

Shiloah [ši'loa], Amnon, izraelski muzikolog (Lanus, Argentina, 28. IX. 1928 – Jeruzalem, 12. VII. 2014). ...

Suter, Robert

Suter [zu:'təɹ], Robert, švicarski skladatelj (Sankt Gallen, 30. I. 1919 – Basel, 11. VI. 2008). Glazbu ...

Taylor, Cecil

Taylor [tẹi'ləɹ], Cecil (puno ime Cecil Percival Taylor), američki jazz-skladatelj i pijanist (New York, ...

teza

teza (grč. ϑέσις: položaj; postavka). 1. Stajalište koje treba dokazati, verificirati, obraniti; postavka, ...

Adorno, Theodor Wiesengrund

Adorno [adɔ'rno], Theodor Wiesengrund, njemački filozof, sociolog, muzikolog, skladatelj (Frankfurt ...

akademije glazbene

akademije, glazbene. O glazbeno-teorijskim problemima raspravljalo se unutar akademija, koje se od XVI. st. ...

Angiolini, Gasparo

Angiolini [an62721oli:'ni], Gasparo, talijanski plesač, koreograf i skladatelj (Firenca, 9. II. 1731 – Milano, ...

|<  1 (2)  3  4  5