Upit teorija mjere, pronađeno natuknica: 25

gravitacija

gravitacija (prema lat. gravitas: težina), sila uzajamnog privlačenja između masa. Po Isaacu Newtonu, ...

Indija

Indija (hindski Bhārat ili Bhāratvarša, engleski Republic of India), država u južnoj Aziji; leži na ...

izbori

izbori, u tehničkome smislu, različiti formalizirani postupci i sredstva tvorbe političkih institucija ...

kamate

kamate (od grč. ϰάματος: trud, muka, zarada). 1. U pravu, naknada koju je dužnik dužan platiti vjerovniku ...

kriminologija

kriminologija (tal. criminologia, od lat. crimen: zločin + -logija), znanost o zločinu. Naziv je utemeljio ...

Lagrange, Joseph Louis de

Lagrange [lagʀ8118:'ž], Joseph Louis de, francuski matematičar i astronom (Torino, 25. I. 1736 – Pariz, ...

makroekonomija

makroekonomija (makro- + ekonomija), dio ekon. znanosti koji nastoji oblikovati cjelovitu sliku ukupnoga ...

Martić, Ljubomir

Martić, Ljubomir, hrvatski matematičar i ekonomist (Knin, 4. IV. 1922 – Zagreb, 19. VIII. 2017). Završio ...

Marx, Karl

Marx [marks], Karl, njemački filozof, ekonomist, socijalni mislilac i revolucionar (Trier, 5. V. 1818 ...

metar

metar (prema grč. μέτρον: mjera). 1. Mjerna jedinica duljine (engl. metre, meter, franc. mètre i dr.) ...

|<  1 (2)  3