Upit termodinamika, pronađeno natuknica: 20

termodinamika

termodinamika (termo- + dinamika), grana fizike koja proučava izmjenu topline i mehaničkoga rada između ...

termodinamika, kemijska

termodinamika, kemijska, grana termodinamike koja se bavi energijskim transformacijama tijekom kemijskih ...

Bertrand, Joseph

Bertrand [bεʀtʀ8118'], Joseph, francuski matematičar (Pariz, 11. III. 1822 – Pariz, 5. IV. 1900). Doktorirao ...

Casimir, Hendrik Brugt Gerhard

Casimir [ka'simir], Hendrik Brugt Gerhard, nizozemski fizičar (Hag, 15. VII. 1909 – Heeze, Nizozemska, ...

djelotvornost

djelotvornost (iskoristivost, učinkovitost, korisnost) (znak η), fizikalna veličina koja opisuje energijsko ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

fizikalna kemija

fizikalna kemija (zastarjela istoznačnica: fizička kemija), grana kemije u kojoj se građa tvari i njihove ...

Haber, Fritz

Haber [ha:'bəɹ], Fritz, njemački kemičar (Breslau, danas Wrocław, Poljska, 9. XII. 1868 – Basel, 29. I. 1934). ...

klasična fizika

klasična fizika, područja fizike razvijena prije 1900. i utemeljena na Newtonovim zakonima mehanike ...

Lewis, Gilbert Newton

Lewis [lu:'is], Gilbert Newton, američki kemičar (Weymouth, Massachusetts, 23. X. 1875 – Berkeley, 23. III. 1946). ...

(1)  2