Upit tinjci, pronađeno natuknica: 6

tinjci

tinjci ili liskuni, slojeviti silikati (filosilikati). Kristalna struktura sastoji im se od troslojnih ...

gline

gline, sedimenti nastali raspadanjem magmatskih, kao i silikatnih metamorfnih stijena, pod utjecajem ...

metamorfoza

metamorfoza (grč. μεταμόρφωσις), općenito: preobrazba, pretvorba. 1. U grčkoj mitologiji bogovi su ...

mineralne sirovine

mineralne sirovine, prirodne anorganske i org. tvari u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju koje služe ...

nemetali

nemetali. 1. Skupina elektronegativnih kemijskih elemenata koji se po svojim fizikalnim i kemijskim ...

silikati

silikati (prema silicij), soli i esteri ortosilicijske kiseline (H4SiO4) i njezini kondenzacijski produkti ...