Upit tiskarske tehnike, pronađeno natuknica: 9

tiskarske tehnike

tiskarske tehnike, postupci kojima se pripremljeni tekst i ilustracije umnožavaju (reproduciraju) na ...

Bosse, Abraham

Bosse [bɔs], Abraham, francuski grafičar (Tours, ? 1602 – Pariz, 1. II. 1676). Njegovi mnogobrojni bakropisi ...

digitalni tisak

digitalni tisak, vrsta tiskarske tehnike kojom se informacija (tekst, slika) grafički obrađuje i priprema ...

filatelija

filatelija (fil- + grč. ἀτέλεıα: oslobođenje od nameta), sustavno sabiranje u povezanu cjelinu (zbirku) ...

grafička tehnologija

grafička tehnologija, djelatnost koja se bavi postupcima oblikovanja, reprodukcije i umnožavanja teksta ...

novine

novine, svako periodično izdanje koje u pravilu izlazi dnevno ili tjedno, rjeđe petnaestodnevno i mjesečno, ...

tehnika

tehnika (prema grč. τεχνιϰός: vješt, uvježban, od τέχνη: umijeće, vještina), ukupnost iskustveno ili ...

tiskarstvo

tiskarstvo, djelatnost koja se bavi postupcima oblikovanja i izradbe tiskanih proizvoda kao što su knjige, ...

tiskovna forma

tiskovna forma, u postupku tiskarske reprodukcije, nosač grafičkoga zapisa (npr. tekst, ilustracije) ...