Upit titranje, pronađeno natuknica: 42

mjerno osjetilo

mjerno osjetilo (senzor), element mjernoga sustava koji je u izravnom kontaktu s mjerenom veličinom ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

nistagmus

nistagmus (od grč. νυσταγμός: kimanje), nehotično ritmično titranje očiju. Nistagmus može biti prirođen ...

oscilacije

oscilacije (kasnolatinski oscillatio: njihanje). 1. Općenito: kolebanja, nestalnost (oscilacije tečaja, ...

oscilator

oscilator (njem. Oszillator, franc. oscillateur, prema lat. oscillare: njihati se). 1. U fizici, fizikalni ...

periodični atraktor

periodični atraktor, prikaz periodičnoga ponašanja dinamičkoga sustava u faznome prostoru (→  atraktor). ...

pjevanje

pjevanje, glazbeno izražavanje ljudskim glasom i jedan od najstarijih oblika muziciranja. Prema građi ...

podražaj

podražaj (stimulus), fizikalno-kemijski proces koji izaziva reakciju žive tvari (→  osjetljivost). Određenog ...

polarizacija

polarizacija (prema srednjovj. lat. polaris: polarni, od lat. polus: pol, stožer), usmjeravanje u suprotne ...

Rayleigh, John William Strutt

Rayleigh [rẹi'li], John William Strutt [strʌt], engleski fizičar (Langford Grove, 12. XI. 1842 – Tarling ...

|<  1  2 (3)  4  5