Upit tkanine, pronađeno natuknica: 209

Ressel, Josip

Ressel [re'sel], Josip (Josef), češki šumarski inženjer i izumitelj (Chrudim, Pardubice, Češka, 29. VI. 1793 ...

Ribeirão Preto

Ribeirão Preto [r:iβeir61469'u pre'tu], grad u jugoistočnome Brazilu, 210 km južno od São Paula; 604 682 st. ...

rips

rips (njemački Rips < engleski ribs: rebra), opći naziv za tkanine rebraste teksture s rebrima u uzdužnom ...

rokoko

rokoko (franc. rococo, pokraćeno i reduplicirano od rocaille: ukras od školjaka, kamenčića, tvorba od ...

rola

rola (franc. rôle < lat. rotulus: kotačić). 1. Svitak (papira, tkanine, filmske vrpce). 2. Uloga (kazališna, ...

Sagar

Sagar [sa'~] (također Saugor i Saugar), grad u saveznoj državi Madhya Pradesh, središnja Indija; 273 357 st. ...

Sahiwal

Sahiwal [sa'hival], urdski izgovor [sahi:'wa:l] (prije Montgomery), grad u Pandžabu, u istočnome dijelu ...

Sangli Miraj Kupwad

Sangli Miraj Kupwad (engleski izgovor [sα:'ŋgli mi'rα:62721, kʌ'pwɔd]), grad u zapadnoj Indiji, po trgovačkom ...

Santa Ana (Salvador)

Santa Ana [sa'~ a'~], grad i upravno središte istoimenoga departmana u zapadnom Salvadoru; 204 340 st. ...

sari

sari (engl. < hindski sāṛῑ < sanskrt. śāṭῑ), tradicijska indijska ženska odjeća; sastoji se od dugačka ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >