Upit tlo, pronađeno natuknica: 305

Alföld

Alföld [a'lfœld], ravnica u Madžarskoj, dio Panonske nizine istočno od Dunava, omeđena Karpatima i Transilvanskim ...

Alfons X. Mudri

Alfons X. Mudri (španjolski Alfonso el Sabio), kastiljski kralj (Toledo, 23. XI. 1221 – Sevilla, 4. IV. 1284). ...

Almohadi

Almohadi ili Muvahidi (arapski al-Muwaḥḥidūn), islamska sljedba i maursko-španjolska dinastija koja ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

amfibija

amfibija (grč. ἀμφίβıος: dvoživ, u vodi i na kopnu). 1. Vozilo sposobno za kretanje i po kopnu i po ...

amortizer

amortizer (franc. amortisseur: prigušivač, ublaživač), naprava na motornim vozilima, zrakoplovima i ...

analitička kemija

analitička kemija, kemijska disciplina koja prirodoznanstvenim metodama prikuplja, obrađuje i tumači ...

Andora

Andora (Andorra; Kneževina Andora/Principat d’Andorra), država u području Pireneja, između Francuske ...

anekumena

anekumena (an1- + grč. οἰϰουμένη: nastanjena), područja na površini Zemlje koja zbog nepovoljnih fizičkih ...

antika

antika (od lat. antiquus: star, starinski), u najširem značenju sinonim za davninu, davno doba. U užem ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|