Upit toplina, pronađeno natuknica: 108

rashladni stroj

rashladni stroj, uređaj kojim se postiže hlađenje nekoga prostora, robe ili predmeta. Kod današnjih ...

relativistička fizika

relativistička fizika, moderna fizičko-matematička teorija koja potpuno obuhvaća prirodne pojave na ...

Rumford

Rumford [rʌ'mfəd], grof (građansko ime Benjamin Thompson [tɔ'mpsən]), britanski fizičar i političar ...

Sahara

Sahara, pustinja u sjevernoj Africi, najveća u svijetu; obuhvaća oko 9 000 000 km2. Pruža se od Atlantskog ...

Siemens-Martinova peć

Siemens-Martinova peć [zi:'məns maʀt63338'~], plamena peć za proizvodnju čelika od tekućega ili čvrstoga ...

specifični toplinski kapacitet

specifični toplinski kapacitet (znak c), fizikalna veličina koja opisuje svojstvo tvari da pri primanju ...

sušenje

sušenje, uklanjanje kapljevine (npr. vode ili organskog otapala) iz tvari u kojima se ona nalazi u razmjerno ...

svjetleća dioda

svjetleća dioda (LED, skr. od engl. Light Emitting Diode), poluvodički elektronički element koji pretvara ...

temperatura

temperatura (lat.: zagrijanost, toplina) (znak t, T, τ ili θ), jedna od osnovnih fizikalnih veličina ...

terme

terme (lat. thermae: toplice < grč. ϑέρμη: toplina), rimski naziv za javna (rjeđe i za privatna) kupališta ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >