Upit toplina, pronađeno natuknica: 108

toplinska provodnost

toplinska provodnost (znak λ), fizikalna veličina koja opisuje kako toplina prolazi kroz tvari. Ovisi ...

toplinska pumpa

toplinska pumpa, termotehnički uređaj za prijenos topline s nekoga sredstva ili tijela niže temperature ...

toplinski stroj

toplinski stroj, stroj koji pretvara toplinu u mehanički rad. Njegovi su glavni dijelovi spremnici topline ...

transformator

transformator (prema lat. transformare: preobraziti, pretvoriti), električni uređaj bez pokretnih dijelova ...

trigeminus

trigeminus (lat.: trostruk) (nervus trigeminus; trodijelni živac), u anatomiji čovjeka, peti moždani ...

troposfera

troposfera (grč. τρόπος: smjer + -sfera), najniži sloj atmosfere, koji u umjerenim geografskim širinama ...

upala

upala (inflamacija), lokalni ili opći obrambeni odgovor živoga tkiva na vanjske ili unutar. štetne podražaje. ...

vatra

vatra (balkanizam iz ilirskog ili iz tračkog koji je prvo značio »ognjište«, kao rum. vatră ili alb. ...

vatrogasna tehnika

vatrogasna tehnika, uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara, dojavu požara i zaštitu od njega, ...

visoka peć

visoka peć, metalurški agregat (peć) za kontinuiranu proizvodnju sirovoga željeza taljenjem zasipa, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >