Upit trijumf, pronađeno natuknica: 60

Kamilo, Marko Furije

Kamilo, Marko Furije (latinski Marcus Furius Camillus [ma:'rkus fu:'rius kami'l:us]), rimski vojskovođa ...

Kraljeta, Gašpar

Kraljeta, Gašpar, hrvatski skupljač umjetnina (Veli Lošinj, 1772 – Venecija, 1838). Bio je pomorski ...

Leben, Milena

Leben, Milena, hrvatska balerina, koreografkinja i pedagoginja srpskog podrijetla (Beograd, 13. XI. 1941). ...

Machiavelli, Niccolò

Machiavelli [makiavε'l:i], Niccolò, talijanski politički teoretičar i književnik (Firenca, 3. V. 1469 ...

Mantegna, Andrea

Mantegna [mante'ńa], Andrea, talijanski slikar (Isola di Carturo, nedaleko od Padove, 1431 – Mantova, ...

Manzoni, Alessandro

Manzoni [manʒo:'ni], Alessandro, talijanski književnik (Milano, 7. III. 1785 – Milano, 22. V. 1873). ...

Marie de France

Marie de France [maʀi' də fʀ8118:s] (Marija Francuska), francuska pjesnikinja anglonormanskoga dijalekta ...

Medici, Lorenzo de’

Medici [mε:'diči], Lorenzo de’ (zvan il Magnifico – Veličanstveni), talijanski državnik i pjesnik (Firenca, ...

Metrodor

Metrodor (grčki Μητρόδωρος, Mētródōros), grčki slikar i filozof (II. st. pr. Kr.). Nakon pobjede Rimljana ...

Nijemci (narod)

Nijemci (njemački Deutsche), germanski narod nastanjen najvećim dijelom u Njemačkoj, gdje čini 91,1% ...

|<  1  2  3 (4)  5  6