Upit trop, pronađeno natuknica: 150

trop (prehrambena tehnologija)

trop, čvrsti ostatak nakon tiještenja izmuljenog ili usitnjenoga voća, ponajprije grožđa. Također, ostatak ...

trop (lingvistika)

trop (grč. τρόπος: način, okret). 1. Jezična ili govorna, odn. u užem smislu govornička figura koja ...

ahatina

ahatina (Achatina), rod najvećih kopnenih jestivih puževa plućnjaka; žive u nizinskim krajevima trop. ...

alge

alge (lat. algae), u najširem smislu, svi autotrofni organizmi na nižem razvojnom stupnju koji u svojem ...

amfibijske ribe

amfibijske ribe, vrsta riba iz najrazličitijih skupina koje mogu dulje vrijeme živjeti izvan vode, a ...

ananas

ananas (njem. < španj. ananá(s) < port. ananás < tupi-gvaranski: naná) (Ananas sativus), višegodišnja ...

biljke

biljke (Plantae, Vegetabilia). Do polovice XX. stoljeća živi se svijet dijelio na dva velika carstva: ...

biomasa

biomasa (bio- + masa), ukupna masa jedinki jedne vrste, skupine vrsta ili biocenoze, koja dolazi na ...

bundeve

bundeve (tikve; Cucurbitaceae), biljna por. sa 120-ak rodova i oko 1000 vrsta, pretežito raširena u ...

cihlide

cihlide (prema grč. ϰίχλη: vrsta ribe) (šareni grgeči; Cichlidae), por. malenih slatkovodnih riba živih ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >