Upit trop, pronađeno natuknica: 150

rakuni

rakuni (amer. engl. raccoon, iz jednoga od algonkinskih jezika) (Procyonidae), por. manjih medvjedolikih ...

ratarstvo

ratarstvo (bilinogojstvo, biljne znanosti), grana poljoprivrede i znanstvena disciplina koja se bavi ...

ražopsi

ražopsi (Rhinobatidae), por. riba hrskavičnjača iz nadreda poligača (Batoidei), duguljasta, vretenasta ...

ribe

ribe, skupina vodenih kralježnjaka sastavljena od šest razreda u dalekom srodstvu. Tipična riba hladnokrvna ...

ricinus

ricinus (lat.) ili skočac (Ricinus communis), jedina vrsta svojega roda iz porodice mlječika (Euphorbiaceae), ...

rode

rode (Ciconiidae), por. ptica iz reda rodarica (Ciconiiformes), dugih nogu i vrata, duga, ravna i široka ...

sabljanke

sabljanke (Xiphiidae), por. riba koštunjača iz reda grgečki (Perciformes). Tijelo im je izduljeno i ...

salvarsan

salvarsan (prema latinskom salvare: spasiti i san[us]: zdrav), org. spoj arsena, m,m´-diamino-p,p´-dihidroksiarsenobenzen ...

savana

savana (španjolski sabana iz karipskoga), naziv za trop. travnjake na kojima pojedinačno ili u malim ...

selagine

selagine (prema lat. selago, genitiv selaginis: vrsta trave) (Selaginellaceae), biljna por. heterospornih ...

|<  < (11)  12  13  14  15