Upit trop, pronađeno natuknica: 150

kukci

kukci (Insecta), razred kopnenih, rjeđe slatkovodnih člankonožaca (Arthropoda). Jedini su beskralježnjaci ...

labirintnjače

labirintnjače (Anabantoidei), podred riba koštunjača tvrdoperki, s mnogo malenih slatkovodnih trop. ...

lamantin, obični

lamantin, obični (franc. lamantin < španj. manatí iz aravačkoga) (Trichechus manatus), sisavac iz reda ...

lantana

lantana (možda od pretpostavljenog lat. *lantus: žilav, savitljiv, u vezi s lentus: polagan) (Lantana), ...

Le Brun, Annie

Le Brun [ləbʀ62583'], Annie, francuska esejistica i pjesnikinja (Rennes, 15. VIII. 1942). Diplomirala književnost ...

lufa

lufa (arap. lūf) (Luffa cilindrica), jednogodišnja zeljasta puzava biljka iz por. bundeva (Cucurbitaceae). ...

mangrove

mangrove (engl. mangrove, složeno od port. mangue ili španj. mangle i engl. grove: gaj, lug), vegetacija ...

manioka

manioka (franc. manioc < španj. mandioca < tupi-gvaranski mandiog) (kasava, manihot; Manihot esculenta), ...

medosasi

medosasi (Nectariinidae), por. ptica pjevica, žarko obojena perja, duga i zakrivljena kljuna i kratkih ...

meksički krastavac

meksički krastavac (chayote [čajo'te]; Sechium edule), višegodišnja trop. biljka iz por. bundeva (Cucurbitaceae), ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >