Upit trop, pronađeno natuknica: 150

metafora

metafora (grč. μεταφορά: prijenos). 1. U klasičnoj retorici, figura riječi ili trop, neobično upotrijebljen ...

metalepsa

metalepsa (grč. μετάληψις: zamjenjivanje), naziv za trop (retoričku figuru, figuru riječi) koji su antički ...

mlječike

mlječike (Euphorbiaceae), opsežna biljna por. iz razreda dvosupnica, koja obuhvaća oko 300 rodova s ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

morski štakori

morski štakori (Chimaeridae), por. morskih riba hrskavičnjača što nastanjuju umjereni i trop. pojas ...

moskiti

moskiti (španj. mosquito: komarac), naziv za komarce (Culicidae) u trop. krajevima. ...

mravi

mravi (Formicidae), porodica kukaca iz reda opnokrilaca (Hymenoptera). Žive zadružno i grade nastambe, ...

mravojedi

mravojedi (Myrmecophagidae), porodica sisavaca iz reda krezubica (Xenarthra). Tijelo im je pokriveno ...

murina

murina (tal. murena < lat. muraena < grč. μύραινα) (Muraena helena), morska riba iz por. murina (Muraenidae), ...

nadam

nadam, naziv za akutno prekomjerno širenje buraga i kapure u goveda koje nastaje kada ona konzumiraju ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >