Upit trop, pronađeno natuknica: 150

perifraza

perifraza (lat. periphrasis < grč. περίφρασις: opisni izraz), u retorici, trop koji jednostavniji izraz ...

pijavice

pijavice (Hirudinea), red kolutićavaca (Annelida), vanj. nametnika na ribama, puževima, rakovima i ...

pileja

pileja (prema lat. pilleus: kapa) (Pilea), trop. biljni rod iz por. kopriva (Urticaceae) s približno ...

plantaža

plantaža (francuski plantage, od planter < latinski plantare: saditi), svaka veća površina na kojoj ...

polumajmuni

polumajmuni (Strepsirhini), podred sisavaca koji obuhvaća 8 primitivnijih por. majmuna (Primates). ...

pomorčice

pomorčice ili morske zmije (Hydrophiinae), skupina zmija otrovnica iz por. guja (Elapidae), potpuno ...

prasenca

prasenca (Caviidae), porodica sisavaca iz reda glodavaca (Rodentia). Dugi su 20 do 75 cm, na prednjim ...

prelci

prelci (Bombycidae), por. leptira gusjenice kojih ispletu čahuru od svilenih niti i u njoj se zakukulje. ...

psihoanalitička kritika

psihoanalitička kritika, tumačenje književnosti u okviru psihoanalitičke teorije S. Freuda (→  psihoanaliza). ...

puzavci (botanika)

puzavci (Commelinaceae), biljna por. iz razreda jednosupnica koja obuhvaća četrdesetak rodova s približno ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >