Upit tunguski jezici, pronađeno natuknica: 1

tunguski jezici

tunguski jezici, skupina jezika tungusko-mandžurske jezične porodice (→  tungusko-mandžurski jezici). ...