Upit ugljikov dioksid, pronađeno natuknica: 76

sublimacija

sublimacija (kasnolat. i srednjovj. lat. sublimatio, od lat. sublimare: uzvisiti, uzdignuti). 1. U ...

šećer

šećer ili saharoza (tur. şeker < perz. šeker < staroindij. śarkarā: šljunak; mljeveni šećer ili lat. ...

tehnički materijali

tehnički materijali, tehnički uporabljive tvari koje služe pri izradbi i proizvodnji najrazličitijih ...

Tempelov komet 1

Tempelov komet 1 (9P/Tempel), kratkoperiodični komet koji se giba po izduženoj putanji (perihel 1,542 ...

tijesto

tijesto, smjesa brašna i vode te drugih dodataka, od koje se pripremaju kruh, peciva, kolači, keksi, ...

ugljen

ugljen, prirodno čvrsto fosilno gorivo koje se vadi iz različitih dubina Zemljine kore, gdje se nalazi ...

ugljik

ugljik, simbol C (lat. carboneum), kemijski element (atomski broj 6, relativna atomska masa 12,011). ...

ugljikov ciklus

ugljikov ciklus, kruženje ugljika (C) u prirodi. Biljke, kemosintetske i fotosintetske bakterije koriste ...

ugljikov monoksid

ugljikov monoksid (ugljikov(II) oksid), CO, kemijski spoj koji se sastoji od jednog ugljikova atoma ...

ugljikovodici

ugljikovodici, spojevi ugljika i vodika koji sadrže samo ta dva elementa. Zbog svojstva ugljikovih atoma ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8