artikulacija

artikulacija (lat. articulatio: oblikovanje zglobova). 1. Izražavanje, oblikovanje riječima; verbalni ...

epiderma

epiderma (epi- + grč. δέρμα: koža) (lat. epidermis). 1. U zoologiji, vanjski, površinski sloj kože životinja. ...

hepatitis

hepatitis (grč. ἧπαρ, genitiv ἧπατος: jetra + -itis), akutna ili kronična upala jetre. Akutni hepatitis ...

Kinezi

Kinezi, većinski narod Kine. Sami se nazivaju Han, a to je i njihov službeni naziv u Kini. Izvan Kine ...

maska

maska (njem. Maske < franc. masque, prema tal. maschera, gornjotal. mascara < kasnolat. i srednjovj. ...

sepsa

sepsa (grčki σῆψις: truljenje), otrovanje krvi; tradicionalan naziv za tešku infekciju kod koje su uzročnici ...

sulfonamidi

sulfonamidi (sulfon[ske kiseline] + amidi), kemoterapeutici, amidi sulfonskih kiselina. Njihova je primjena ...

Tentor, Ante

Tentor, Ante, hrvatski pripovjedač (Cres, 12. I. 1860 – Pula, 9. VIII. 1910). Pravo studirao u Zagrebu, ...