Upit valna teorija, pronađeno natuknica: 13

valna teorija

valna teorija (undulatorna teorija), teorija zasnovana na pretpostavci da je svjetlost val; grana klasične ...

Newton, Isaac

Newton [nju:tn], Isaac, engleski fizičar, matematičar i astronom (Woolsthorpe, 25. XII. 1642 – Kensington, ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...

Pulgram, Ernst

Pulgram (engl. izgovor [pu'lgrəm], njem. [pu'lgram]), Ernst, američki lingvist i filolog austrijskog ...

svjetlost

svjetlost, vidljivo elektromagnetsko zračenje u rasponu valnih duljina od 380 do 780 nm, koje ljudsko ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

Broglie, Louis Victor de

Broglie [bʀɔj], Louis Victor de, francuski fizičar (Dieppe, 15. VIII. 1892 – Pariz, 19. III. 1987). ...

čestično-valni dualizam

čestično-valni dualizam (dvojna priroda tvari), svojstvo čestica atomskih dimenzija (npr. atoma, molekula, ...

Einstein, Albert

Einstein (engl. izgovor [ại'nstain], udomaćeno [a'jnštajn]), Albert, američki fizičar njemačko-židovskog ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

(1)  2