Upit vapnenac, pronađeno natuknica: 61

vapnenac

vapnenac (vapnenjak), taložna stijena koja sadrži najmanje 50% minerala kalcita (kalcijev karbonat, ...

rudistni vapnenac

rudistni vapnenac, geološki naziv za vapnenac gornje krede u kojem prevladavaju veći ili manji dijelovi, ...

Apeninski poluotok

Apeninski poluotok, poluotok u južnoj Europi; obuhvaća 150 000 km2. Dug je oko 1400 km, širok do 300 km. ...

Cesargradska gora

Cesargradska gora, niska gora u zapadnome dijelu Hrvatskoga zagorja; najviši vrh Japica (509 m). Pruža ...

Cumbria

Cumbria [kʌ'mbriə], grofovija u sjeverozapadnoj Engleskoj; 6767 km2, 498 400 st. (2017). Obuhvaća područje ...

dijageneza

dijageneza (dija- + -geneza), sve kemijske, fizičke i biološke promjene kojima talozi podliježu nakon ...

dolomitizacija

dolomitizacija, proces kojim vapnenac djelomično ili u potpunosti biva pretvoren u dolomitnu stijenu ...

flotacija

flotacija (engl. flo/a/tation: plivanje, plutanje), jedan od tehnoloških postupaka odvajanja korisnih ...

glineni škriljevac

glineni škriljevac (šejl), vrlo raširena sitnozrnata (< 0,04 mm) klastična sedimentna stijena, većinom ...

gnojidba

gnojidba (fertilizacija), u poljoprivr. biljnoj proizvodnji naknađivanje hraniva što ih je iscrpila ...

(1)  2  3  4  5  6  7