Upit venecija, pronađeno natuknica: 342

Carpaccio, Benedetto

Carpaccio [karpa'č:o], Benedetto, talijanski slikar (Venecija, ? – Venecija, 1560). Sin i učenik Vittorea ...

Carpaccio, Vittore

Carpaccio [karpa'č:o], Vittore, talijanski slikar (Venecija, oko 1460 – Venecija, 26. VI. 1526). Nastavio ...

Carrara, Frano

Carrara [kara'ra], Frano, hrvatski povjesničar i arheolog (Split, 16. XI. 1812 – Venecija, 29. I. 1854). ...

Carriera, Rosalba

Carriera [kar:iε:'ra], Rosalba, talijanska slikarica (Venecija, 7. X. 1675 – Venecija, 15. IV. 1757). ...

Casanova, braća

Casanova ([kasanɔ:'va], udomaćeno [kazano:'va]), talijanski slikari, dvojica braće: Francesco (London, ...

Casanova de Seingalt, Giovanni Giacomo

Casanova de Seingalt ([kasanɔ:'va de s63338ga'lt], udomaćeno [kazano:'va]), Giovanni Giacomo, talijanski ...

Catena, Vincenzo

Catena [kate:'na], Vincenzo, talijanski slikar (Venecija, oko 1470 – Venecija, IX. 1531). Djelovao u ...

Cavalli, Francesco

Cavalli [kava'l:i], Francesco, talijanski skladatelj (Crema, 14. II. 1602 – Venecija, 14. I. 1676). ...

Cavos, Catterino

Cavos [ka:'vos], Catterino, talijanski skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog (Venecija, 30. X. 1775 ...

Christine de Pisan

Christine de Pisan [kʀisti'n dəpiz8118'], francuska pjesnikinja (Venecija, 1363 – Poissy, 1430). Po rođenju ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|