Upit venecija, pronađeno natuknica: 342

čipka

čipka (madž. csipke), šupljikava plošna tekstilna izrađevina namijenjena ukrašavanju odjeće, posteljnog ...

Ćulinović, Juraj

Ćulinović, Juraj (Giorgio Schiavone), hrvatski slikar (Skradin, 1433. ili 1436 – Šibenik, 6. XII. 1504). ...

Da Lezze, Donato

Da Lezze [~ le'c:e], Donato, talijanski povjesničar (Venecija, najvjerojatnije 1459 – na Cipru, XI. 1526). ...

Dalmacija

Dalmacija, povijesno-geografska regija u južnoj Hrvatskoj; u granicama Hrvatske obuhvaća oko 13 000 km2 ...

Da Mosto, Alvise

Da Mosto [~ mo'sto] (Ca’ da Mosto ili Cadamosto [kadamo'sto]), Alvise, talijanski pomorac u službi Portugala ...

Dandolo, Andrea

Dandolo [da'~], Andrea, mletački dužd i povjesničar (Venecija, između 1307. i 1310 – Venecija, 7. IX. 1354). ...

Dandolo, Enrico

Dandolo [da'~], Enrico, mletački dužd (Venecija, 1107 – Carigrad, 14. VI. 1205). Izabran 1193. za dužda ...

Dandolo, Silvestro

Dandolo [da'~], Silvestro, posljednji admiral mletačke mornarice (Venecija, 1776 – Venecija, 1847). ...

Dandolo, Vicenzo

Dandolo [da'~], Vicenzo, generalni providur Dalmacije (Venecija, 22. ili 26. X. 1758 – Varese, 12. XII. 1819). ...

D’Anna, Baldassare

D’Anna [da'n:a], Baldassare, talijanski slikar flamanskoga podrijetla (Venecija, oko 1560 – ?, nakon ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|