Upit vibrometar, pronađeno natuknica: 1

vibrometar

vibrometar (vibracije + -metar), instrument za mjerenje vibracija strojeva, vozila, brodova, mostova, ...