Upit video, pronađeno natuknica: 58

dokumentarni film

dokumentarni film, filmski rod; naziv je prvi upotrijebio (1926) britanski redatelj J. Grierson – polazeći ...

elektroničko novinarstvo

elektroničko novinarstvo, izraz koji se prvotno koristio za novinarstvo u elektroničkim medijima (radio ...

elektroničko računalo

elektroničko računalo, uređaj za primanje, obradbu, pohranu i prikazivanje najrazličitijih vrsta podataka ...

Galeta, Ivan Ladislav

Galeta, Ivan Ladislav, hrvatski filmski i vizualnoumjetnički autor (Vinkovci, 9. V. 1947 – Zagreb, 7. I. 2014). ...

glazba

glazba, znanje i vještina, odnosno umjetnost vremenske organizacije zvuka; umjetnost kombiniranja zvukova ...

Google

Google [gu:gl], najpoznatija svjetska tražilica, kojom upravlja američka tvrtka Google Inc. sa sjedištem ...

Haneke, Michael

Haneke [ha:'nəkə], Michael, austrijski filmski redatelj i scenarist njemačkoga podrijetla (München, ...

Hollywood

Hollywood [hɔ:'liwud], dio metropolitanskoga područja Los Angelesa, središte američke filmske industrije, ...

Hong Kong

Hong Kong (Hsiang-kang, pinyin Xianggang [62179iaŋgaŋ]: mirisna luka), posebna administrativna regija Kine ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

|<  1 (2)  3  4  5  6