Upit video, pronađeno natuknica: 58

imaginarij

imaginarij (prema latinski imago, genitiv imaginis: slika), u užem, književnoznanstvenom smislu, zaliha ...

Iveković, Sanja

Iveković, Sanja, hrvatska likovna umjetnica (Zagreb, 6. I. 1949). Diplomirala na Akademiji likovnih ...

kodek

kodek (kratica od koder-dekoder ili kompresor-dekompresor; engl. codec), računalni program ili sklop ...

komunikacija

komunikacija (lat. communicatio: priopćivanje, razgovor). 1. U komunikologiji, razmjena znakova i kombinacijâ ...

kopija

kopija (srednjovj. lat. copia: prijepis, prema lat. copia: obilje). 1. Ručnim ili tehničkim postupkom ...

Kopljar, Zlatko

Kopljar, Zlatko, hrvatski likovni umjetnik (Zenica, BiH, 5. III. 1962). Diplomirao 1991. slikarstvo ...

Korejci

Korejci, azijski narod na korejskom poluotoku, u Sjevernoj Koreji (oko 25 milijuna pripadnika) i Južnoj ...

magnetoskop

magnetoskop (magnet + -skop), uređaj za snimanje i reprodukciju slike i zvuka s pomoću magnetske vrpce. ...

magnetski zapis

magnetski zapis, temeljni način pohranjivanja zvukovnih, slikovnih ili računalnih informacija na feromagnetski ...

masovni mediji

masovni mediji (engl. mass media), sredstva masovnog priopćivanja, skupni naziv za komunikacijska sredstva, ...

|<  1  2 (3)  4  5  6