Upit video, pronađeno natuknica: 58

pornografija

pornografija (francuski pornographie, prema grčkom πoρνογράφος: pornograf, od πόρνη: bludnica + -graf), ...

prošireni mediji

prošireni mediji, umjetnički oblik zasnovan na razvijanju i proširivanju pojedinačnoga vizualnoga, glazbenoga, ...

računalni monitor

računalni monitor, vanjska jedinica elektroničkog računala za slikovni prikaz informacija obrađenih ...

Raine, Craig Anthony

Raine [rẹin], Craig Anthony, engleski pjesnik i književni kritičar (Bishop Auckland, Durham, 3. XII. 1944). ...

Sellars, Peter

Sellars [se'ləɹz], Peter, američki redatelj (Pittsburgh, 27. IX. 1957). Školovao se u SAD-u, Kini, Japanu ...

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države (akronim SAD; United States of America, akronim USA), država u Sjevernoj ...

slikarstvo

slikarstvo, grana likovnih umjetnosti u kojoj se bojom i linijom na plošnoj podlozi daje prikaz stvarnih ...

Slovaci

Slovaci, zapadnoslavenski narod u Slovačkoj, gdje s 4,6 milijuna pripadnika čine 85,8% stanovništva. ...

Solomon R. Guggenheim Museum

Solomon R. Guggenheim Museum [sɔ:'ləmən α:ɹ gu'gənhaim mju:zi:'əm] (engleski: Muzej Solomona R. Guggenheima, ...

Sony Corporation

Sony Corporation [s61595u'ni kɔ:pərẹi'šən], japanski proizvođač elektroničkih proizvoda za široku potrošnju, ...

|<  1  2  3  4 (5)  6