Upit virusi, pronađeno natuknica: 58

kondilom

kondilom (grč. ϰονδύλωμα: bradavica), bradavičasta izraslina u blizini analnog otvora, na spolovilu ...

koronavirusi

koronavirusi (lat. corona: vijenac, kruna < grč. ϰορώνη: zakrivljeni ili zaobljeni kraj nečega, prsten + virus), ...

kultura

kultura (lat. cultura: obrađivanje /zemlje/; njega /tijela i duha/; oplemenjivanje; poštovanje). 1. ...

liposom

liposom (grč. λίπος: mast + -som), umjetno stvoren mjehurić (10 do 30 μm) sličan organelu stanice koji ...

mijelitis

mijelitis (grč. μυελός: moždina + -itis), lokalizirana ili difuzna upala kralježnične moždine. Uzrokuju ...

mikroorganizmi

mikroorganizmi (mikro- + organizam) (mikrobi), najmanja živa bića, jednostanični mikroskopski sitni ...

mozaik

mozaik (tal. mosaico, musaico < srednjovj. lat. musaicum, prema lat. musivum [opus]). 1. Slikarska ...

nefropatija

nefropatija (grč. νεφρός: bubreg + -patija), bubrežna bolest bez pobliže naznake o uzroku i naravi. ...

nekroza

nekroza (kasnolat. necrosis < grč. νέϰρωσις: istrošenost, smrt), konačno, nepovratno stanje smrti stanice, ...

neuritis

neuritis (neur- + -itis), upala živca. Javlja se vrlo rijetko, a obično ju uzrokuju virusi, primjerice ...

|<  1  2 (3)  4  5  6