Upit virusi, pronađeno natuknica: 58

nukleinske kiseline

nukleinske kiseline (prema lat. nucleus: jezgra), skupina bioloških makromolekula funkcija kojih je ...

nukleoproteini

nukleoproteini (nukleo- + proteini), složeni proteini u kojima je polipeptidni lanac nekovalentno vezan ...

otrovanje hranom

otrovanje hranom (alimentarna intoksikacija ili akutna crijevna toksikoinfekcija), zarazna bolest obilježena ...

perikarditis

perikarditis (perikard + -itis), upala osrčja (perikarda). Može biti infekcijski (uzrokuju ga bakterije, ...

prehlada, obična

prehlada, obična (hunjavica), akutna virusna upala sluznice nosa (→  rinitis), koja katkad zahvaća i ...

ptičja gripa

ptičja gripa, zarazna bolest ptica koju uzrokuju podtipovi virusa influence A (→  influenca). Ti virusi ...

Radaković, Borivoj

Radaković, Borivoj, hrvatski književnik i prevoditelj (Zemun, Vojvodina, 3. XI. 1951). Studij jugoslavistike ...

respiratorna bolest peradi, kronična

respiratorna bolest peradi, kronična, uobičajeni naziv za dišnu bolest u pilića i kokoši te za zaraznu ...

retrovirusi

retrovirusi (retro- + virusi), skupina virusa kojima genom čine dvije identične molekule jednolančane ...

reumatoidni artritis

reumatoidni artritis, kronična bolest nepoznata uzroka koja zahvaća više organskih sustava; najjasnije ...

|<  1  2  3 (4)  5  6