Upit visina, pronađeno natuknica: 310

automobil

automobil (auto- + -mobil), cestovno motorno vozilo namijenjeno za prijevoz putnika ili robe većim brzinama ...

bačva

bačva (pučki lat. buttia za klas. lat. buttis), zatvorena valjkasta posuda za tekućine (gorivo, kišnicu, ...

Bago

Bago [bəgo] (prije Pegu [pe'gu]), grad i pristanište na obali istoimene rijeke, južni Mjanmar; 254 424 st. ...

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

Bandsko more

Bandsko more, dio Tihog oceana između južnomolučkih otokâ Buru i Ceram na sjeveru, otočja Kai (Ewab) ...

Banovina

Banovina (također Banska krajina, Banska zemlja i Banija), područje jugozapadno od Siska u sastavu Sisačko-moslavačke ...

barhana

barhana (turkmenski), pješčana sipina, dina srpasta oblika, nastala puhanjem vjetra pretežito iz jednog ...

barometar

barometar (baro- + -metar), instrument za mjerenje atmosferskoga tlaka. Prvi barometar izumio je Evangelista ...

Bernoullijeva jednadžba

Bernoullijeva jednadžba [bεrnu'li~] (po Danielu Bernoulliju), osnovni zakon strujanja fluida koji tvrdi ...

Betpak-Dala

Betpak-Dala [be'~ ~la'] (ruski Severnaja Golodnaja Step’), pustinja u srednjem Kazahstanu, između rijeke ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|