Upit visina, pronađeno natuknica: 310

Eulerov pravac

Eulerov pravac [61531i'ləɹ~] (po Leonhardu Euleru koji je 1765. dokazao da su za svaki trokut težište, ortocentar ...

fluidizacija

fluidizacija, tehnološka operacija u kojoj čestice čvrste tvari lebde u uzlaznoj struji fluidizatora ...

folio

folio (prema lat. folium: list), oznaka za tzv. bibliografski format ručno tiskane knjige koji se određivao ...

fonetika

fonetika (grč. φωνηετıϰή [τέχνη]: glasoslovlje), znanstvena disciplina koja istražuje obilježja ljudskoga ...

Fournier, Pierre Simon

Fournier [fuʀn·jẹ'], Pierre Simon, francuski slovoljevač i grafičar (Pariz, 15. IX. 1712 – Pariz, 8. X. 1768). ...

geodetski sateliti

geodetski sateliti, umjetni sateliti u orbiti oko Zemlje koji služe za određivanje veličine i oblika ...

geodezija

geodezija (grč. γεωδαıσία: dioba zemlje), znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom ...

Gerstner, Franz Joseph von

Gerstner [gε'rstnəɹ], Franz Joseph von, austrijski znanstvenik (Komotan, danas Chomutov, Češka, 23. II. 1756 ...

glas

glas. 1. Zvuk proizveden ljudskim ili životinjskim grlom, tj. glasovnim, fonacijskim organom (→  grkljan). ...

Gobi

Gobi, pustinjsko i polupustinjsko područje u središnjoj Aziji, između Altaja, Hangayna, Hingana i Nan ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|