Upit vjerojatnost, pronađeno natuknica: 71

vjerojatnost

vjerojatnost (latinski probabilitas), izraz kojim se označuje stupanj mogućnosti nastupanja nekoga događaja. 1. ...

subjektivna vjerojatnost

subjektivna vjerojatnost, procjena pojedinca o vjerojatnosti nekog događaja koja se ne temelji na racionalnom ...

apsentizam

apsentizam (engleski absenteeism, od latinskog absens, genitiv absentis: odsutan), izostajanje s posla ...

Aristotel

Aristotel (grčki Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), grčki filozof, znanstvenik i polihistor (Stagira u Traciji, ...

Bayes, Thomas

Bayes [bẹiz], Thomas, engleski matematičar (London, 1701. ili 1702 – Tunbridge Wells, Kent, 7. IV. 1761). ...

Bernoullijev slabi zakon velikih brojeva

Bernoullijev slabi zakon velikih brojeva [bεrnu'li~] (po Jakobu Bernoulliju), najstariji i najjednostavniji ...

Boltzmann, Ludwig

Boltzmann [bɔ'lcman], Ludwig, austrijski fizičar (Beč, 20. II. 1844 – Duino kraj Trsta, 5. IX. 1906). ...

Boltzmannova konstanta

Boltzmannova konstanta [bɔ'lcman~] (znak k), prirodna konstanta koja u nekom plinu povezuje termodinamičku ...

Collins, Anthony

Collins [kɔ'linz], Anthony, engleski filozof (Heston, 21. VI. 1676 – Harley, 13. XII. 1729). Sljedbenik ...

čestično-valni dualizam

čestično-valni dualizam (dvojna priroda tvari), svojstvo čestica atomskih dimenzija (npr. atoma, molekula, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8