Upit vjerojatnost, pronađeno natuknica: 71

heuristika

heuristika (prema grčki εὑρίσϰεıν: nalaziti, otkrivati), postupak koji vodi prema otkriću ili ga potiče. ...

hidrologija

hidrologija (hidro- + -logija), znanost koja proučava vode iznad i ispod Zemljine površine i pritom ...

HIV-bolest

HIV-bolest, bolest uzrokovana virusom humane imunodeficijencije (HIV, od engl. Human Immunodeficiency ...

indicij

indicij (latinski indicium: naznaka), vrsta činjenica koje se, uz pravno relevantne i pomoćne činjenice, ...

indukcija

indukcija (latinski inductio: uvođenje). 1. Višeznačan pojam filozofije i znanosti koji označava logički ...

izmakla dobit

izmakla dobit (lat. lucrum cessans: izgubljeni dobitak, izmakla korist), korist koja se može očekivati ...

kazneni postupak

kazneni postupak (proces), skup pravno normiranih radnji sudova, stranaka i drugih sudionika u postupku, ...

kocka

kocka. 1. U geometriji, pravilno geometrijsko tijelo, poliedar omeđen sa šest kvadrata, pravilni heksaedar. ...

koeficijent korelacije

koeficijent korelacije, pokazatelj koliko su promjene vrijednosti jedne statističke varijable povezane ...

Kolmogorovljevi aksiomi

Kolmogorovljevi aksiomi [kəlmago'rəf~], tri aksioma na kojima je Andrej Nikolajevič Kolmogorov utemeljio ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8