Upit vjetar, pronađeno natuknica: 273

Job, Ignjat

Job, Ignjat, hrvatski slikar (Dubrovnik, 28. III. 1895 – Zagreb, 28. IV. 1936). Neredovito je pohađao ...

jugo

jugo, karakterističan vjetar na Jadranu jugoistočnoga do južnoga smjera, koji puše uglavnom ravnomjerno ...

Jukić, Zlatan

Jukić, Zlatan, hrvatski prozaik i publicist (Jasenovi Potoci, BiH, 9. XI. 1928 – Zagreb, 6. II. 1992). ...

Jutra, Claude

Jutra [žytʀa'], Claude, kanadski filmski i televizijski redatelj, scenarist i glumac francuskog izraza ...

kaćuni

kaćuni (Orchidaceae), biljna por. jednosupnica s lijepim, vrlo osebujnim cvjetovima. U biljnome svijetu ...

Kaleb, Vjekoslav

Kaleb, Vjekoslav, hrvatski pripovjedač (Tisno kraj Šibenika, 27. IX. 1905 – Zagreb, 13. IV. 1996). Diplomirao ...

kamikaze

kamikaze (jap.: božanski vjetar, od kami: bog i kaze: vjetar). 1. Cikloni koji su 1274. i 1281. razbili ...

Kazahstan

Kazahstan (kazaški Qazaqstan; Qazaqstan Respublikasy/Ќaзaќстaн Респyбликaсьı), država u srednjoj Aziji, ...

Kennelly-Heavisideov sloj

Kennelly-Heavisideov sloj [ke'nəli he'visaid~] (sloj E), sloj ionosfere na visini od 90 do 150 km iznad ...

Kessel, Joseph

Kessel [kεsε'l], Joseph, francuski književnik i novinar (Clara, Argentina, 10. II. 1898 – Avernes, Val ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >