Upit vjetar, pronađeno natuknica: 279

garbin

garbin (tal. garbino < srednjovj. lat. garbinus < prema arap. garbī: zapadni) (lebić), vlažan i umjereno ...

Gaži, Dragan

Gaži, Dragan, hrvatski naivni slikar (Hlebine, 5. VII. 1930 – Hlebine, 23. VI. 1983). Pripadao drugomu ...

Georgievski, Taško

Georgievski [~gi'~], Taško, makedonski književnik (Kroncelovo, Egejska Makedonija, Grčka, 15. III. 1935 ...

geostrofička ravnoteža

geostrofička ravnoteža (geo- + grč. στρέφεıν: okretati, vrtjeti), stanje Zemljine atmosfere ili oceana ...

Gish, Lillian

Gish [giš], Lillian (pravo ime Lillian Diana de Guiche), američka kazališna i filmska glumica (Springfield, ...

gljive

gljive (Fungi, Mycota, Mycophyta), jedno od 6 carstava živoga svijeta. U tradicionalnoj biološkoj klasifikaciji ...

gradijent tlaka

gradijent tlaka (barički gradijent) (znak – ∇p), gradijent koji opisuje koliko se i u kojem smjeru mijenja ...

Grahame, Kenneth

Grahame [grẹiəm], Kenneth, engleski dječji pisac (Edinburgh, 8. III. 1859 – Pangbourne, 6. VII. 1932). ...

Gulbranssen, Trygve Emanuel

Gulbranssen [gʉ'lbransən], Trygve Emanuel, norveški književnik (Kristiania, danas Oslo, 15. VI. 1894 ...

Gvineja Bisau

Gvineja Bisau (Républica da Guiné-Bissau), država na zapadnoj obali Afrike, između Senegala na sjeveru ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|