Upit vjetar, pronađeno natuknica: 273

Gaži, Dragan

Gaži, Dragan, hrvatski naivni slikar (Hlebine, 5. VII. 1930 – Hlebine, 23. VI. 1983). Pripadao drugomu ...

Georgievski, Taško

Georgievski [~gi'~], Taško, makedonski književnik (Kroncelovo, Egejska Makedonija, Grčka, 15. III. 1935 ...

Gish, Lillian

Gish [giš], Lillian (pravo ime Lillian Diana de Guiche), američka kazališna i filmska glumica (Springfield, ...

gljive

gljive (Fungi, Mycota, Mycophyta), jedno od 6 carstava živoga svijeta. U tradicionalnoj biološkoj klasifikaciji ...

gradijent tlaka

gradijent tlaka (barički gradijent), gradijent koji opisuje promjenu tlaka nekog fluida po udaljenosti. ...

Grahame, Kenneth

Grahame [grẹiəm], Kenneth, engleski dječji pisac (Edinburgh, 8. III. 1859 – Pangbourne, 6. VII. 1932). ...

Gulbranssen, Trygve Emanuel

Gulbranssen [gʉ'lbransən], Trygve Emanuel, norveški književnik (Kristiania, danas Oslo, 15. VI. 1894 ...

Gvineja Bisau

Gvineja Bisau (Républica da Guiné-Bissau), država na zapadnoj obali Afrike, između Senegala na sjeveru ...

hamada

hamada, puste, kamenite visoravni u Sahari, s kojih vjetar odnosi pijesak i sitniji materijal, pa ostaje ...

hamsin

hamsin (tur. < arap. ẖamsīn: pedeset), suh i vruć jugoistočni ili južni pustinjski vjetar koji puše ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|