Upit vodič, pronađeno natuknica: 121

vodič

vodič, u fizici i tehnici, tvar ili tijelo koji se odlikuju sposobnošću prijenosa nekog oblika energije, ...

električni vodič

električni vodič. 1. Električki vodljiva tvar, tj. tvar kroz koju električna struja može kontinuirano ...

alpinizam

alpinizam (franc. alpinisme, prema alpin < lat. Alpinus: alpski), uspinjanje na visoke planinske vrhove ...

alučel

alučel (skraćeno od aluminij-čelik), naziv za materijal od kojega se izrađuje jedna vrsta kombiniranih ...

Amelung, Walther Oskar Ernst

Amelung [a:'məluŋ], Walther Oskar Ernst, njemački arheolog (Szczecin, 15. X. 1865 – Bad Nauheim, 12. IX. 1927). ...

Avijen, Rufije Fest

Avijen, Rufije Fest (latinski Rufius Festus Avienus [ru:'fi·us fe:'stus awi·e:'nus]), rimski didaktični ...

Baedeker, Karl

Baedeker [bε:'dəkəɹ], Karl, njemački nakladnik (Essen, 3. XI. 1801 – Koblenz, 4. X. 1858). Kao sinu ...

bakar

bakar (tur. bakır), simbol Cu (cuprum), kemijski element (atomski broj 29, relativna atomska masa 63,546), ...

bedeker

bedeker, putni vodič, priručna knjiga za turiste, nazvana prema njemačkom nakladniku, osnivaču prvog ...

Benja, Juraj

Benja, Juraj (Georgius Begna), hrvatski humanist (Zadar, oko 1395 – ?, 19–31. VIII. 1437). U zadarskim ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >