Upit vodič, pronađeno natuknica: 121

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

električni otpor

električni otpor (znak R), fizikalna veličina koja opisuje utjecaj vrste tvari, duljine i debljine vodiča ...

električni stroj

električni stroj, stroj za pretvorbu mehaničke energije u električnu (električni generator), električne ...

elektroda

elektroda (elektro- + grč. ὁδός, put). 1. U elektrotehnici, element za spajanje nekog tijela ili sredstva ...

elektrodinamičko djelovanje

elektrodinamičko djelovanje, djelovanje električne struje u vodiču na drugi vodič ili trajni magnet. ...

faza

faza (grč. φάσıς: pojava). 1. Razvojni stupanj, odsjek ili razdoblje u nekom procesu, dio ciklusa s ...

Fermijeva energija

Fermijeva energija (znak EF), najveća energija koju može imati elektron u čvrstom tijelu pri temperaturi ...

Franklinova ploča

Franklinova ploča [fræ'ŋklin~] (po Benjaminu Franklinu), električni kondenzator jednostavna oblika. ...

Gallup, George Horace

Gallup [gæ'ləp], George Horace, američki sociolog (Jefferson, država Iowa, 8. XI. 1901 – Tschingel, ...

Gligo, Nikša

Gligo, Nikša, hrvatski muzikolog (Split, 6. IV. 1946). Diplomirao na filozofskim fakultetima u Zagrebu ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >