Upit vodik, pronađeno natuknica: 106

bioelementi

bioelementi (bio- + element), kemijski elementi od kojih su izgrađena živa bića. U sastavu organskih ...

biorazgradljivost

biorazgradljivost, sposobnost razgrađivanja tvari djelovanjem mikroorganizama, tj. mogućnost postupne ...

Cavendish, Henry

Cavendish [kæ'vəndiš], Henry, engleski kemičar i fizičar (Nica, 10. X. 1731 – London, 24. II. 1810). ...

crveni divovi

crveni divovi, sjajne zvijezde mase 0,5 do 10 Sunčevih masa, velikoga promjera i relativno niske površinske ...

crveni patuljci

crveni patuljci, zvijezde 2 do 10 puta manje mase od Sunčeve, površinske temperature 2500 do 3800 K. ...

depolarizacija

depolarizacija (de- + polarizacija), u znanosti o elektricitetu, postupak kojim se djelomično ili potpuno ...

destilacijski plinovi

destilacijski plinovi, gorivi plinovi koji nastaju pri suhoj destilaciji čvrstih goriva (ugljena i drveta). ...

deuterij

deuterij (grč. δεύτερος: drugi), teški vodik, kemijski simbol 2H ili D, plin kojemu su atomi stabilni ...

Dewar, James

Dewar [dju:'ə], James, škotski kemičar i fizičar (Kincardine-on-Forth, 20. IX. 1842 – London, 27. III. 1923). ...

dim

dim, proizvod izgaranja organskih tvari, višefazni sustav (aerosol) od čvrstih čestica ili kapljica ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >