Upit vodik, pronađeno natuknica: 106

Domin, Franjo Josip

Domin, Franjo Josip, hrvatski fizičar, isusovac (Zagreb, 28. I. 1754 – Zagreb, 19. I. 1819). Školovao ...

dušik

dušik, simbol N (nitrogenium), kemijski element (atomski broj 7, relativna atomska masa 14,0067, stabilni ...

električni akumulator

električni akumulator (lat. accumulare: nakupljati, nagomilati), električni članak u kojem se električna ...

elektroda

elektroda (elektro- + grč. ὁδός, put). 1. U elektrotehnici, element za spajanje nekog tijela ili sredstva ...

elektrokemija

elektrokemija (elektro- + kemija), dio fizikalne kemije koji se bavi povezanošću električnih pojava ...

elektroliza

elektroliza (elektro- + -liza), elektrokemijska reakcija razlaganja (razgradnje) elektrolita djelovanjem ...

element

element (lat. elementum: počelo). 1. U svakidašnjoj uporabi: a) sastavni dio neke cjeline, sastojak ...

elementna analiza

elementna analiza, skup metoda za kvantitativno određivanje kemijskog sastava, odn. za određivanje udjela ...

emisijska maglica

emisijska maglica (prema lat. emissio: slanje, odašiljanje), međuzvjezdana maglica koja se uglavnom ...

flatulencija

flatulencija (prema lat. flatus: vjetar), ispuštanje plinova kroz čmar. Plinovi nastaju fermentacijskim ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >